Restaurering

Gamle hus har sjel og atmosfære som lett forsvinner om vi ikke trår varsomt frem. Ved rehabiliteringsarbeid tar vi oss god tid for å gjøre oss kjent med husets historie og for å finne frem til kvalitetene. For store utskiftninger og forandringer kan blant annet forringe og redusere den aldersopplevelsen noen ønsker å bevare.
Tenk utradisjonelt, med andre ord tradisjonelt. Gamle hus er ikke stedet for Norsk Standard.
Vi i ProPlan Bygg as har spesialisert oss på dette, og har god kompetanse innen restaurering. Vi bistår mer enn gjerne i restaureringsarbeidet av din bolig!