Utførte prosjekter

Byggeprosessen

Vi har laget en enkel liste over fremgangsmåten for å få oppfylt din boligdrøm med ProPlan Bygg as:

Tenk ut det optimale huset:

Hvordan er den optimale boligen for deg og din familie?

Bruk god tid på planleggingen og tenk nøye gjennom hvordan du vil ha det. En god plan skal ivareta solforhold, uteplass, garasjeplassering og innpåkjøring til tomt, utsikt samt andre forhold i de stedlige reguleringsbestemmelser.



Første kontakt:

På ditt første møte med ProPlan Bygg as, kan du be oss utarbeide et prisoverslag på en enkel skisse, med bakgrunn i dine ønsker og behov. Vi kan gjerne avtale et tidspunkt for befaring på tomten, slik at vi kan bli enige om rammebetingelsene for tilbudet.  Du har god tid til å gjøre forandringer senere, men du får uansett den beste løsningen når du selv har tenkt grundig igjennom dine egne ønsker.

Image

Tomtebefaring:

En grundig tomtebefaring kan avsløre mye, sette deg på nye tanker og sørge for at du får en optimal utnyttelse. Først bør du forsøke å se for deg huset plassert på tomten. Kanskje er det en idé å skritte opp målene, bare for å få en liten følelse av hvor stort det blir? Deretter skal du forsøke å se for deg hvordan utsikten vil bli fra vinduer og balkonger, også finne ut hvor du vil ha uteplass, hage og garasje. Du bør velge hustype og plassering på tomten med hensyn til omkringliggende bebyggelse. Et hus kan passe fint inn i ett miljø, mens det passer dårlig i et annet. Vi ønsker så tidlig som mulig å finne ut om huset du ønsker lar seg bygge på tomten ihtt. gjeldende bestemmelser eller andre forhold.
Helt til slutt er det smart å være litt praktisk: Sjekk om det er leire, grus eller fjell i grunnen. Dette kan ha betydning med tanke på utgraving av kjeller eller underetasje. Husk for all del å ta med deg et kamera på befaringen. Digitale bilder er praktiske, ettersom de kan sendes med epost, også gjerne til arkitekten.

Presentasjonsmøte:

Etter at du har fått prisoverslaget og gjennomført tomtebefaringen, har du kanskje spørsmål. Da avtaler vi et nytt møte for gjennomgang av skissetegninger, priskalkyle og leveranse. Vanligvis benyttes en standard leveringsbeskrivelse. Denne må du lese nøye gjennom slik at vi kan ta hensyn til ønskede endringer på et tidlig tidspunkt. Det vil her være på sin plass med revidert pristilbud, med eventuelle reviderte skissetegninger. E-post er en fin måte å kommunisere på i dette stadiet.

Kontraktsmøte:

Når det er enighet om pristilbud og tegninger, er det tid for oppsumering og kontraktsmøte. Kontraktsmøtet er det viktigste møtet i hele byggeprosessen, derfor setter vi alltid av god tid til det. Her gjennomgår vi nøye reviderte tegninger, priser, kontrakt og leverings beskrivelse. Vær ikke redd for å stille spørsmål! Her ser vi på den videre fremdriften og oppstart stipuleres.

Prosjektering:

Før huset ditt kan bygges, utarbeider vi arbeidstegninger, tekniske beregninger, detaljer og material lister. Dette er det ProPlan Bygg as som tar ansvar for.

Byggesøknad:

Byggesøknaden skal godkjennes av kommunen, og det er også denne som av gjør hvor lang tid byggesaksbehandlingen tar. Uansett hvor du skal bygge, er det en fordel at papirene er i orden ved første forsøk. Det er også lettere å få igangsettingstillatelse hvis naboene ikke har innvendinger mot planene. 
Byggesøknaden må være godkjent før vi kan sette i gang med å bygge. Likeledes må alle aktører i byggesaken ha godkjenning, også de dere eventuelt ønsker å engasjere selv. Husk at ProPlan Bygg as hjelper deg med alt papirarbeidet som skal til for å få byggetillatelse, vi kjenner prosessen!

Bankgaranti:

Du har finansieringen på plass, og kan gi ProPlan Bygg as egen bankgaranti for avtalt leveranse.

Oppstartsmøte / tilvalgsmøte:

Når byggesøknaden er godkjent og vi skal i gang med å bygge huset ditt, er det vanlig å ta et oppstartmøte. Her vil vi gjennomgå en sjekkliste for å forsikre oss om at det som er avtalt eller skal avklares, faktisk blir avtalt. På dette tidspunktet er det ikke mulig å foreta større endringer uten at det kan medføre konsekvenser for både byggesøknad, fremdrift og pris. Fremdriftsplan blir her revidert.

Grunn- og fundamentarbeider:

Å bygge grunnmur kan man velge å gjøre selv, eller overlate til oss. Skal du stå for arbeidet selv, anbefaler vi å bruke et godkjent firma hvis du ikke selv har nødvendig kompetanse. Husk at grunnmuren må være helt nøyaktig med hensyn til mål både i plan og høyde. Den skal også kontrolleres grundig før vi går i gang med å bygge huset.

Råbygg:

Når huset er kommet til det stadiet vi kaller råbygg, er de utvendige veggene ferdige og taket tett. Ofte tørkes huset med byggavfuktere fordi det er viktig at det får tørke ut. Alle viktige forhold kontrolleres av oss etter intern sjekkliste. Her tar vi et felles byggemøte der også rørlegger og elektrikker deltar. Dette for å kontrollere at leveransen er i henhold til kontrakt, og at installsasjon av skjult teknisk anlegg kan starte.

Innredning:

Når råbygget står tørt og klart, begynner håndverkerne på de innvendige arbeidene. Vegger skal kles, gulv skal legges, kjøkken og baderoms- innredning skal monteres, kabling og rør skal legges – for å nevne noe. Selv om du føler at du nesten kan flytte inn på dette stadiet, gjenstår det riktignok en del arbeid. Men det går fort, fordi det praktisk talt ikke er væravhengig.

Malingsklart bygg/egeninnsats:

Når alt som gjenstår er maling, tapetsering og flislegging, kaller vi huset malingsklart. Fordi mange legger egeninnsats inn på dette stadiet av byggeprosessen, er det ofte vanlig å foreta en delovertakelse her. Slik blir vi enige om tilstanden i boligen før dere selv skal inn og arbeide.
Vi kan stå for maling, tapetsering og flislegging, eller du kan gjøre det selv. Hvis du ønsker å ta hånd om dette arbeidet selv, sørg for å dokumentere overflatene med bilder før og etter. 
På baderom bør du benytte en egen baderomskoordinator. Baderommet er det rommet med flest byggefeil, så her må alt planlegges og utføres i henhold til gjeldende krav. ProPlan Bygg as har nødvendig kompetanse for dette.

Ferdigbefaring og overtagelse:

Før du tar huset i bruk gjennomfører vi en formell overtagelse der det føres en skriftlig protokoll, slik at du kan være sikker på at leveransen er i henhold til kontrakt. Du skal i tilleg kvittere for mottat FDV- dokumentasjon. FDV står for forvaltning, drift og vedlikehold. Ferdigbefaringen foretas før ferdigattest til kommunen sendes inn. Ansvarlig søker besørger innsendingen. Behandlingstid for ferdigattest er 3 uker i kommunen. Denne tiden benyttes til utbedring av eventuelle mangler og nødvendig byggrenhold før innflytting. Når ferdigattest er gitt av kommunen, er det klart for innflytting. Etter overleveringen har du en reklamasjonstid på fem år.

1- års garantibefaring:

Ett år etter overtagelse er det tid for en eventuell befaring. Om det er behov for justering av vinduer eller dører, ta kontakt med oss og vi avtaler tidspunkt for dette. Om vi ikke hører noe, går vi ut fra at alt er på plass.
Ønsker du mer informasjon om byggeprosessen?

Er du fortsatt usikker på hvordan denne prosessen vil være for deg som forbruker?
På forbrukerrådets nettsider finner du mer utfyllende informasjon om byggeprosessen fra A til Å samt spørsmål og svar.