Ansvarsretter

 

ProPlan Bygg As har Sentral godkjenning gitt av

Statens Bygningstekniske etat innenfor følgende områder:

 

• Ansvarlig søker for bygninger og installasjoner med kontroll
• Ansvarlig prosjekterende av bygninger og installasjoner med kontroll
• Ansvarlig utførende for bygninger og installasjoner med kontroll

Startbank

Godkjent våtromsbedrift

• Mesterbrev

• Godkjent lærebedrift

• Sentral godkjenning