ProPlan Bygg as

 

 

 

 

Vi er en byggmesterbedrift med kontor i Børsa, Skaun kommune.
ProPlan Bygg as står for: Prosjektering – Planlegging – Bygging.
For å kunne gi konkurransedyktige tilbud, kreves god logistikk og en slank men effektiv organisasjon.
Vi tilrettelegger arbeidet ut ifra en nøktern men effektiv administrasjon.
Arbeidet på byggeplass skjer etter en godt planlagt logistikk med egne fastsatte rutiner.
Dette kombinert med lang kompetanse, gir god fremdrift, solid håndverkskvalitet med konkurransedyktige priser.

 

Dette er våre hovedsatsningsområder:

• Totalentrepriser, hovedentrepriser og underentrepriser for bolig- og næringsbygg
• Forhandler av Boligpartner hus og hytter
• Prosjektering, planlegging og bygging av boliger og tilbygg
• Rehabilitering av eksisterende bygningsmasse
• Skifting av vinduer samt innvendige og utvendige dører
• Byggeledelse, kalkulasjon og mengdekontroll av eksterne prosjekter
• Søknadsutfylling for byggetillatelse og ansvarsrett

 

Vi vil legge stor vekt på følgende punkter:

• Punklighet, ryddighet, god logistikk
• Solid håndverkskvalitet
• Skriftlige kontrakter og avtaler
• Tigjengelighet og god service
• God oppfølging i byggeprosessen, koordinering av underentreprenører
• Over 30 års kompetanse innenfor tømmer- og snekkerarbeid